Naprsni šopki

Naprsni šopki povezujejo svate v celoto oziroma skupino